— Smíšené třídy —

Ve smíšených třídách vznikají přirozené skupinky dětí, a to nejen podle věku, ale i podle individuálních schopností a podle formujících se osobností jednotlivých dětí. Společně si ve třídě hrají, tvoří a z nabídky činností si během dne vybírají. Mají možnost si postupně vyzkoušet roli mladšího a později staršího kamaráda, což je pro řadu dětí nová zkušenost, kterou z rodiny neznají.

Heterogenní třída umožňuje mladším dětem učit se od starších a starším získávat prosociální zkušenosti v kontaktu s menšími dětmi - mohou je učit, pomáhat jim a naučit se respektu. V těchto třídách není tak častá nezdravá soutěživost, jak tomu mnohdy bývá ve třídách homogenních.

Smíšené třídy jsou výhodné také pro některé sourozence, kde mladším pomáhá starší sourozenec při postupné adaptaci a dává mu podporu při separaci od rodičů. Nevýhodou je pro učitele obtížnější sladění společného programu pro děti, ale k tomu slouží dostatečný čas na přípravu a v případě potřeby odborná pomoc. Pro děti je smíšená třída jednoznačně přínosem.

Happy Puppy anglicko-francouzská školka, Řitka, 773 138 533
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!