— Metody k osvojení jazyka —

Právě nyní je pro Vaše dítě přirozené začít mluvit cizím jazykem. Tato vrozená schopnost se využívá už jen pouhým vystavením dítěte novému jazyku.

Metody

  • Naše metody jsou jednoduché a jejich výsledky prokazatelné.
  • Soustředíme se na praktický jazyk přiměřený věku dítěte
  • Zakládáme si na častém opakování naučeného a na spirallingu - slova a pojmy po prvním představení nabízíme znovu a znovu v mnoha nových souvislostech.
  • Tato metoda se užívá společně s koncepcí "total immersion" (úplné ponoření), kdy je při výuce používán pouze cizí jazyk, případně s koncepcí "natural immersion" (přirozené ponoření), kdy je student obklopen nejen sluchovými a vizuálními podněty, ale využívá doslova všechny smysly, ze kterých se dají vyvozovat jazykové souvislosti a dávat věci do kontextu.
  • Takto modelovaná výuka spolehlivě navozuje způsob, jakým se učíme mateřskému jazyku, jeho přijetí je tedy pro dítě naprosto přirozené.
  • Využíváme hudbu, pohyb a tanec, výtvarnou činnost, hrajeme hry - jednoduše využíváme všech cest, jak podpořit zvědavost a nadšení dítěte. Jazyk se tak "vstřebává" v podstatě jako vedlejší účinek zajímavé činnosti.
  • Každý den je základem pro den další a porozumění novému jazyku roste krok za krokem.
  • Samozřejmostí je stálé mluvení. Od počátku je dítě motivováno k opakování slov a prvních jednoduchých vět; pokročilé dítě je zase nabádáno k co nejpřesnějšímu popisu událostí, svých pocitů a myšlenek. Děti se učí spontánně reagovat v cizím jazyce s nonšalancí rodilého mluvčího.
Happy Puppy anglicko-francouzská školka, Řitka, 773 138 533
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!