— Kroužky —

Na požádání můžeme přemýšlet o přidání dalšího kroužku, kromě těch, co již nabízíme:

Grafomotorika

Logopedie

Vaření

Sportovní kroužek

Golf

Tenis

Hudební