— Lenka Sgalitzerová DiS —

    Mé původní povolání je účetní. Vystudovala jsem střední ekonomickou školu v Příbrami. Až do mateřské dovolené jsem pracovala v mezinárodní firmě jako účetní. Po mateřské jsem však nechtěla pracovat na celý úvazek, chtěla jsem být se svými dětmi, a proto jsem u nás v obci převzala funkci místopředsedkyně mateřského centra, kde jsme poskytovali službu "Hravé hlídání", bylo to i proto, že pro naše děti nebyla místa v okolních školkách.

Práce s dětmi mě těšila a získala jsem spoustu zkušeností. Tyto zkušenosti jsem si ještě rozšířila studiem na Vyšší odborné škole pedagogické, které jsem úspěšně zakončila.

Dětem se snažím předávat pozitivní pohled na svět a férové jednání.

Mé vyjádření k výchově - Dítě je nepopsaná kniha, kterou bychom neměli kazit svými obrázky a nechat děti ať si jí ilustrují samy. Happy Puppy anglicko-francouzská školka, Řitka, 773 138 533
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!