— Mgr. Helena Prentice Bsc (Hons) —

Zakladatelka školky

Jmenuji se Helena Prentice a jsem zakladatelkou a ředitelkou soukromé anglicko-francouzské školky Happy Puppy. Mám za sebou 21 let praxe v práci s dětmi. Ve 27 letech jsem odešla do Anglie, kde jsem kromě založení soukromého dětského domova vystudovala universitu a porodila svoji první dceru, která od narození vyrůstala v bilingvním prostředí. Studium psychologie jsem proto zaměřila na vývoj jazyka u dětí a bilingvních dětí, protože jsem chtěla, aby mé dítě komunikovalo oběma jazyky na mateřské úrovni. Při studiu jsem však zjistila, že moje dcera se může naučit více než dva jazyky a protože ráda uvádím teorii do praxe, obě mé dcery dnes rozumí a komunikují čtyřmi jazyky. Po návratu do Čech jsem se stala ředitelkou anglické školky v Praze, kde jsem působila až do porodu své druhé dcery. V té době jsem se přestěhovala z Prahy na Prahu-západ a postupně začala organizovat lekce angličtiny s rodilým mluvčím. Během pár let tyto lekce přešly plynule v jazykovou školu Easyspeak, zaměřenou na výuku dětí. Nyní se moc těším z rozšíření našich aktivit o Happy Puppy a mohu Vám slíbit, že pro Vaše děti dokážu udělat maximum nejen po stránce jazykové, ale i jejich úspěšného celkového rozvoje. Přijďte se na nás podívat.

Ve školce pracuji jako paní učitelka.

Vzdělání

· Základní matematická škola Kaznějov

· Střední zdravotnická škola Karlovy Vary: Obor farmaceutická laborantka

· The Open University: Degree with honour in psychology (čestný bakalář v psychologii s ročním zaměřením na vývoj jazyka u dětí a bilingvních dětí)

· The Open University: Certifikát v sociálních vědách

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - magisterské: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii


Další výcviky

· Instep - Integrovaný psychoterapeutický výcvik

PVŠPS - Certifikát - Práce s traumatem a krizová intervence

PVŠPS - Certifikát - Základy koučování

 2013-2014 Gestalt Essence - Výcvikový program v koučovaní s gestalt přístupem

· Respektovat a být respektován: Sedmidílný kurz

· Český červený kříž: Zdravotník zotavovacích akcí

· Psychoterapeutická fakulta Praha

· Baldur School of Therapies

Diplom v klinické hypnóze

Master diplom v klinické hypnóze a NLP

Certifikát v terapii a regresi do minulého života

Trénink v managementu stresu a terapii syndromu iritovaného tračníku (IBS) užívající metodu 'OPSIM'

· Mosaic Training &Professional Development:

Ochrana dítěte

Zásahy v krizi

· Eclipse Risk Assessment & Management Cons': Ohodnocení risku

· Michal Adamec Reiki Sensei, Plzeň: 1. a 2. stupeň Usui Shiki Ryoho Reiki - přírodní léčení

· Youth Support Services: Ochrana dítěte

· Johaina Taleb Training and Consultancy services:

Úvod do role vedoucího směny péče o mladé lidi

Národní (anglická) pravidla péče o mladé lidi

Rozvoj dítěte

Komunikace s dětmi a mladými lidmi

Záznam, předání a sdílení informací

Nejnovější anglické zákony o ochraně dítěte

· Mangrove Care Ltd Training and Professional Development:

Proces stížnosti

NVCI - Non-violent crisis intervention (Nenásilný zásah v krizové situaci)

· AMG training centre:

První pomoc

Hygiena stravování

Základy medikace (podávaní léků)

Požární ochrana

· FlowerGarten in house training

První pomoc

Požární ochrana

Bezpečnost dětí mimo školku

Happy Puppy anglicko-francouzská školka, Řitka, 773 138 533
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!