– Daniela Matyasko –

Lektorka flétny

Jsem maminka 3 dětí. V roce 2008 se mi narodila první dcera a od té doby se mé zájmy více obrátily k dětem. V roce 2009 jsme společně s kamarádkami založily rodinné centrum Leťánek, kde jsem vedla hudební kroužek, pomáhala jsem s hlídáním v herně a účastnila jsem se různých dětských akcí. Také jsem začala spravovat webové stránky rodinného centra.

V roce 2010 se mi narodil syn a aktivity se zúžily na správu webových stránek a účast na velkých dětských akcích jako Pohádkový les, Hravě a Zdravě, Velikonoční vajíčko.

V roce 2013 se mi narodila nejmladší dcera. Věděla jsem, že už se zpět do původní práce nevrátím. Práce s dětmi mě naplňovala a naplňuje čím dál víc. Proto jsem začala vést ve školce kroužek flétny a následně začala pracovat jako asistent pedagoga.